Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Επιδράσεις σωματικής άσκησης στην ψυχική υγεία
Οι επιδράσεις της σωματικής άσκησης στην ψυχική υγεία
Μάιος 22, 2017
Ενσυναίσθηση και ενεργητική ακρόαση
Ενσυναίσθηση και Ενεργητική Ακρόαση
Μάιος 22, 2017
Γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία

Η γνωστική θεραπεία αναπτύχθηκε από τον Aaron T. Beck τη δεκαετία του 1960 στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Είναι μία ενεργή, επικεντρωμένη στην ενόραση προσέγγιση και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνειδητοποίηση και στην αλλαγή αρνητικών σκέψεων και δυσπροσαρμοστικών πεποιθήσεων, που ονομάζονται και σχήματα. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην θεωρητική αντίληψη ότι ο τρόπος που τα άτομα αισθάνονται και συμπεριφέρονται καθορίζεται από τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και δομούν τις εμπειρίες τους.

Το γνωστικό μοντέλο προτείνει ότι οι διαστρεβλωμένες ή δυσλειτουργικές σκέψεις, επηρεάζουν τη διάθεση και τη συμπεριφορά του ατόμου και είναι κοινές σε όλα τα ψυχολογικά προβλήματα. Η ρεαλιστική αξιολόγηση και η τροποποίηση των σκέψεων αυτών έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της διάθεσης και της συμπεριφοράς. Ο θεραπευτής προσπαθεί μέσα από διάφορους τρόπους να επιτύχει μια γνωστική αλλαγή, αλλαγή του τρόπου σκέψης του ατόμου, καθώς και του συστήματος πεποιθήσεών του, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια μόνιμη συναισθηματική και συμπεριφορική αλλαγή.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, ο θεραπευτής έχει συγκεκριμένα καθήκοντα. Ένα από τα πρώτα βήματα είναι να δείξει στους πελάτες ότι έχουν ενσωματώσει πολλά παράλογα «θα έπρεπε’ και «πρέπει». Οι πελάτες μαθαίνουν να διαχωρίζουν τις λογικές πεποιθήσεις από τις παράλογες. Ένα δεύτερο βήμα πηγαίνει τους πελάτες πέρα από το στάδιο της επίγνωσης. Αποδεικνύει ότι οι ίδιοι κρατούν τις συναισθηματικές τους διαταραχές ενεργές με το να συνεχίζουν να σκέφτονται παράλογα και με το να επαναλαμβάνουν τις ηττοπαθείς πεποιθήσεις και φιλοσοφίες. Ένα τρίτο βήμα είναι να βοηθήσει τους πελάτες να τροποποιήσουν τον τρόπο που σκέφτονται και να εγκαταλείψουν τις παράλογες ιδέες τους. Το τέταρτο βήμα στα πλαίσια της θεραπευτικής διαδικασίας είναι ο θεραπευτής να προκαλέσει τους πελάτες του ώστε εκείνοι να αναπτύξουν μία λογική φιλοσοφία για τη ζωή προκειμένου να μπορέσουν στο μέλλον να αποφύγουν να γίνουν θύματα άλλων παράλογων πεποιθήσεων.

Βιβλιογραφία

  • Beck J.S (1995). Εισαγωγή στη Γνωστική Θεραπεία. Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα.
  • Corey G. (2005). Θεωρία και πρακτική της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας. Εκδόσεις Έλλην. Αθήνα.