Ψυχοθεραπεία για Ζευγάρια

Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζει κάποιος είναι τα προβλήματα στη σχέση του με τον σύντροφό του. Πολλές φορές η ατομική θεραπεία με έναν από τους δύο συντρόφους αρκεί για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Υπάρχουν όμως φορές που είναι απαραίτητη η παρουσία και των δύο.

Ο θεραπευτής δίνει έμφαση στα ευρύτερα πρότυπα και στα πυρηνικά θέματα στις στενές σχέσεις, στα προσωπικά χαρακτηριστικά των δύο ατόμων που αποτελούν το ζευγάρι, στην αλληλεπίδραση του ζευγαριού με το διαπροσωπικό και το φυσικό περιβάλλον και στις εξελικτικές αλλαγές στους συντρόφους και στη σχέση, στις οποίες το ζευγάρι πρέπει να προσαρμοστεί.

Ο τρόπος με τον οποίο ένα ζευγάρι μπορεί να μάθει να επικοινωνεί είναι επίσης ένα βασικό στοιχείο της θεραπείας ζευγαριών. Περιλαμβάνει εκπαίδευση στις δεξιότητες επικοινωνίας, την ενεργητική ακρόαση και την ενσυναίσθηση.

Ο θεραπευτής δεν εξετάζει μόνο το ζήτημα της αλληλεπίδρασης του ζευγαριού αλλά και το γιατί αλληλεπιδρά με αυτόν τον τρόπο. Αφού παρατηρήσει τα βασικά συμπεριφορικά πρότυπα και τα ζητήματα της σχέσης που χαρακτηρίζουν ένα οποιοδήποτε ζευγάρι, καλείται να προσπαθήσει να κατανοήσει γιατί το ζευγάρι δημιούργησε αυτό το πρότυπο συμπεριφοράς, τους ιδιαίτερους τρόπους ερμηνείας της σχέσης του κάθε συντρόφου και τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις.

+30 2315.53.57.18 - +30 6944.20.12.47


Τηλεφωνική επικοινωνία για να κλείσετε ραντεβούPsychotherapy Hellas


Επικοινωνία μέσω Skype και Online Ψυχοθεραπεία