Ψυχοθεραπεία για Παιδιά & Εφήβους

Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία παιδιών και εφήβων

Σπάνια ένα παιδί ή ένας έφηβος ζητάει να πάει σε ψυχολόγο. Τις περισσότερες φορές οι γονείς είναι αυτοί που ανησυχούν για κάποιες συμπεριφορές του παιδιού τους και αναζητούν τη βοήθεια ενός θεραπευτή.

Πολλές φορές με τη λήψη ιστορικού γίνεται αντιληπτό πως οι «δύσκολες» συμπεριφορές του παιδιού είναι απλά μία αντίδραση απέναντι στις μη αποτελεσματικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι γονείς του. Σ’ αυτή την περίπτωση συστήνεται καθοδήγηση και συμβουλευτική στους γονείς που επικεντρώνεται στην αναγνώριση, αποδοχή και υποστήριξη των αναγκών του παιδιού τους. Συχνά, αυτό είναι αρκετό για να βελτιωθεί η σχέση γονιών – παιδιού κι έτσι δεν χρειάζεται το παιδί ή ο έφηβος να έρθουν για θεραπεία.

Ωστόσο, υπάρχουν παιδιά και έφηβοι που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, πέφτουν θύματα σχολικού εκφοβισμού, αναπτύσσουν φοβίες, έχουν μειωμένη κοινωνικότητα, μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα διατροφής και ύπνου, κατάθλιψη, άγχος και διάφορα άλλα.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία μπορεί να βοηθήσει χρησιμοποιώντας τεχνικές και στρατηγικές που θα βοηθήσουν τα παιδιά και τους έφηβους να έρθουν σε επαφή με τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τη συμπεριφορά τους και το περιβάλλον. Πρωταρχικό μέλημα του θεραπευτή είναι να δημιουργήσει ένα θεραπευτικό πλαίσιο όπου το παιδί θα νιώθει ασφάλεια να εκφράζεται είτε λεκτικά είτε μέσω του παιχνιδιού. Να δημιουργηθεί μία σχέση εμπιστοσύνης με αποδοχή, ενσυναίσθηση και αυθεντικότητα από τη μεριά του θεραπευτή.

+30 2315.53.57.18 - +30 6944.20.12.47


Τηλεφωνική επικοινωνία για να κλείσετε ραντεβούPsychotherapy Hellas


Επικοινωνία μέσω Skype και Online Ψυχοθεραπεία