ΝευροΨυχολογική Εκτίμηση – Γνωστική Αποκατάσταση

Η νευροψυχολογική εκτίμηση (ΝΨΕ) και τα προγράμματα γνωστικής αποκατάστασης γίνονται σε ανθρώπους που έχουν εγκεφαλική βλάβη, λόγω:

 • Κρανιο Εγκεφαλικής Κάκωσης (ΚΕΚ)
 • Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου (ΑΕΕ)
 • Νευροεκφυλιστικής νόσου (άνοια, σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσο του Parkinson κά).

Πιο συγκεκριμένα, χορηγούνται νευροψυχολογικές δοκιμασίες που μετρούν:

 • όλα τα είδη μνήμης και
 • της προσοχής
 • τη μάθηση
 • τη συγκέντρωση
 • την αντιληπτική ικανότητα προφορικού και γραπτού λόγου
 • τις οπτικοχωρικές λειτουργίες
 • την κατονομασία
 • την εκτελεστική ικανότητα
 • τον προσανατολισμό σε χώρο και χρονο
 • τον συντονισμό κινήσεων
 • τον χρόνο αντίδρασης και άλλες νοητικές λειτουργίες.

Ανάλογα με τις νοητικές ελλείψεις του ασθενούς δημιουργείται πρόγραμμα γνωστικής αποκατάστασης.

Στόχος του προγράμματος γνωστικής αποκατάστασης είναι η ενίσχυση των νοητικών λειτουργιών που έχουν υποστεί βλάβη αλλά και των υπόλοιπων νοητικών λειτουργιών που μπορούν να υπερκαλύψουν κάποιο άλλο νοητικό έλλειμμα.

+30 2315.53.57.18 - +30 6944.20.12.47


Τηλεφωνική επικοινωνία για να κλείσετε ραντεβούPsychotherapy Hellas


Επικοινωνία μέσω Skype και Online Ψυχοθεραπεία